Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid is een integraal onderdeel van de Juridische Kennisgeving en het Privacybeleid van de […] website (hierna de “Website”). Toegang tot en browsen op de Website, of het gebruik van de diensten, impliceren aanvaarding van de algemene voorwaarden die zijn uiteengezet in de Juridische Kennisgeving en het Privacybeleid.

Om het browsen op de Website te faciliteren brengt COPERAMA HOLDING, S.L., als eigenaar daarvan (hierna de “Eigenaar”) gevestigd te Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid, met Belastingidentificatienummer B-84747070u ervan op de hoogte dat het gebruik maakt van cookies of andere soortgelijke gegevensopslag en herstelapparaten (hierna “Cookies”).

In dit verband en om ervoor te zorgen dat de gebruiker alle nodige informatie heeft om correct te browsen, verstrekken wij de gebruiker de volgende informatieve tekst die aangeeft wat cookies zijn, welke typen cookies worden gebruikt op onze website en hoe deze kunnen worden geconfigureerd of uitgeschakeld.

1. Wat is een cookie?

Cookies zijn bestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die worden gedownload op het apparaat van de gebruiker wanneer hij/zij een website bezoekt. Het belangrijkste doel van cookies is om de gebruiker elke keer dat hij/zij op de Website komt, te herkennen en ook om het mogelijk maken de kwaliteit te verbeteren en een beter gebruik van de Website te bieden.

Cookies zijn essentieel voor het functioneren van internet, omdat zij onder andere helpen om mogelijke operationele fouten van de Website te identificeren en op te lossen.

2. Soort cookies

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden. De gebruikte cookies worden voor een bepaalde tijd op uw computer opgeslagen. Deze kunnen worden beschouwd als sessiecookies (als ze verlopen wanneer u onze website verlaat) of permanent (als de cookies een latere vervaldatum hebben). De cookies die op deze Website worden gebruikt, zijn:

“Strikt noodzakelijke” cookies

Dit zijn de cookies die essentieel worden geacht voor het browsen op de Website, omdat ze het gebruik van functies of hulpmiddelen van de website voor de gebruiker vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld inlogidentificatie, toegang tot beperkte toegangsgebieden van de website, het herinneren van onderdelen die een bestelling vormen en het uitvoeren van het inkoopproces van een order. Zonder deze cookies zouden de hierboven genoemde functies uitgeschakeld zijn.

Gedrag trackingcookies

Dit zijn de cookies die zijn bedoeld om informatie te verzamelen over het browsegebruik van de gebruiker, zoals de meest bezochte websites, foutberichten, onder andere voor het doel, aan de zijde van de beheerder om verbeteringen aan de website aan te brengen op basis van de informatie die deze cookies opleveren.

De door deze cookies verzamelde informatie is anoniem en de gebruiker kan niet persoonlijk worden geïdentificeerd en de informatie wordt daarom uitsluitend gebruikt voor de correcte werking van de website.

Functionele cookies

Dit zijn cookies waarmee de website de beslissingen kan onthouden die de gebruiker neemt, bijvoorbeeld: de geografische locatie van de gebruiker wordt opgeslagen om ervoor te zorgen dat de juiste website voor zijn/haar regio wordt weergegeven, de gebruikersnaam, taal, het type browser dat wordt gebruikt voor toegang tot de website. Het doel is om een meer persoonlijke service te bieden.

De door deze cookies verzamelde informatie is anoniem en de gebruiker kan niet persoonlijk worden geïdentificeerd en de informatie wordt daarom uitsluitend gebruikt voor de correcte werking van de website.

Personalisatie en advertentiecookies

Dit zijn cookies die door adverteerders worden gebruikt met toestemming van de eigenaar van de website en die informatie verzamelen over de voorkeuren en keuzes van de gebruiker bij zijn/haar browsen op websites. Ze zijn gericht op advertentienetwerken die deze vervolgens gebruiken om de gebruiker gepersonaliseerde advertenties op andere websites te tonen.

3. Overzicht van cookies die op de Website worden gebruikt

De Eigenaar gebruikt cookies om het browsen van de gebruiker op de Websites onder zijn beheer te personaliseren, gebruikers-inlogcookies en sessiecookies om de last te verdelen, die uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van artikel 22.2 van de Information Society Services Act (LSSI).

Verder gebruikt de Eigenaar webanalysecookies om browsen door gebruikers op de Websites te meten en te analyseren. De Eigenaar gebruikt de gegevens die zijn verkregen om verbeteringen aan te brengen in de analyse van de gegevens over gebruik door gebruikers. Webanalyse staat niet toe dat informatie wordt verkregen op de naam, achternaam of e-mailadres van de gebruiker. De verkregen informatie betreft het aantal gebruikers dat op het web komt, het aantal bezochte sites, de frequentie en herhaling van bezoeken, de duur ervan, de gebruikte browser, de operator die de service levert, de taal, de terminal die wordt gebruikt of de plaats waaraan het IP-adres is toegewezen.

Evenzo gebruikt de Eigenaar gedragsadvertentiecookies voor het beheer van de advertentieruimtes op basis van bepaalde criteria en plug-incookies om sociale content uit te wisselen. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers, verkregen door voortdurende observatie van hun browsegewoonten, waardoor reclame kan worden getoond op basis van dergelijk gedrag.

NaamProviderDoelDuur
_gaGoogleDeze oorsprong-cookie bevat een anonieme identificatiecode die gebruikt wordt om gebruikers te onderscheiden2 jaar of update
_gatGoogleDeze oorsprong-cookie bevat een identificatiecode om onderscheid te maken tussen de verschillende trackingobjecten die in de sessie zijn gemaakt10 minuten vanaf creatie of wijziging
_gaGoogleDeze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 24 uur

4. Gebruikersconfiguratie om Cookies te voorkomen

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen biedt de Eigenaar gebruikers van de Website informatie waarmee zij hun internetbrowser/browsers kunnen configureren om hun privacy en veiligheid in relatie tot Cookies te behouden. In overeenstemming hiermee worden informatie en koppelingen naar officiële ondersteuningssites van de belangrijkste browsers geleverd, zodat elke gebruiker kan beslissen of hij/zij het gebruik van Cookies wil accepteren.

Het is dus mogelijk om cookies te blokkeren via de browserconfiguratietools, of elke gebruiker kan zijn/haar browser configureren zodat deze de gebruiker op de hoogte brengt wanneer een server een cookie wil opslaan: